مدیریت و اخلاق
دنیا امروزنیازمند مدیران با اخلاق است
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اگر می‌خواهید در اوج بمانید، باید به همان اندازه سخت‌تر كار كنید.

مدیر وبلاگ : دکتر بهرام جاویدی نژاد
نظرسنجی
به چه میزان از مطالب این وبلاگ راضی هستید؟
اصول و ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ "ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺮﯾﺴﯽ"

 

۱. ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ 

ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 

۲. ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻝ ﻭ 

ﺭﻭﯾﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

کم رنگترین قلم ها، از پر رنگترین ذهنها ماندگارترند.

 

۳. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺯﯾﺪ. ﺫﻫﻦ 

ﻧﯿﻤﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺿﺮﺏﺍﻻﺟﻞ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ 

ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﺩ.

ﺍﮔﺮ ﻫﺪﻑ ﺷﻤﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﺭﺍ 

ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

 ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 

۴. ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ

 ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ‌‌‌ﻬﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ

 ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 

۵. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﺪ. 

ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ 

ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ.

 

۶. ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ. ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﯽ 

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﻤﻠﮕﺮﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﻧﺎﮐﺎﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﯾﺮﯼ

 ﻧﻤﯽﮔﺬﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ 

ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﺩند.

 

۷. ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ 

ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ.

ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺳﺎﻟﯽ 365 ﺭﻭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ...!


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : اصول و ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺪﻑ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ "ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺗﺮﯾﺴﯽ"،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
شنبه 28 اردیبهشت 1398

 

اگر جای دانه هایی را که روزی کاشته ای فراموش کردی،

باران به تو خواهد گفت کجا کاشته ای

.تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!!

کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می نشیند

گذر زمان خیلی چیزها را حل خواهد کرد


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : گذر زمان خیلی چیزها را حل خواهد کرد،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
شنبه 28 اردیبهشت 1398

 

 

 

دانشمندان امریکایی گروهی از افراد مسن بین ۸۰ تا ۱۰۰ سال که کوچک ترین نشانه ای از زوال عقل نداشتند را مورد بررسی قرار دادند و به راز طول عمر آن ها را پی بردند. بیشتر شرکت کنندگان این تحقیق سیگاری بودند، الکل مصرف می کردند، علاقه ی زیادی به قهوه داشتند، هیچ رژیم غذایی خاصی نداشتند و حتی بعضی از آن ها غذاهای مضری مثل سیب زمینی سرخ کرده و همبرگر می خوردند و برخلاف توصیه ی پزشک، هیچ کدام از آن ها شب ها ۸ ساعت نمی خوابیدند. اما نقطه ی اشتراک همه ی آن ها داشتن نگرشی بسیار خوشبینانه، ثبات عاطفی و فعالیت اجتماعی بود.

 

دانشمندان به این نتیجه رسیدند که نگرش مثبت به زندگی، بهتر از هر رژیم غذایی یا عادت مفیدی، از ما در برابر زوال عقل محافظت می کند.


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : نگرش مثبت،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398

 

 

وقتی خدا هستی رو خلق کرد. 

وقتی ستارگان رو در آسمان گذاشت، 

گفت: عالیه. 

وقتی کوه ها، اقیانوس ها، غروب رو خلق کرد، 

گفت: عالیه. 

وقتی حیوانات، شیر، کرکس،  پروانه رو خلق کرد، 

گفت: عالیه.

 اما وقتی تو رو آفرید ،

 وقتی دید چقدر با شکوه،

 قدرتمند، 

جذاب، با استعدادی، 

بهت نگاهی انداخت و 

گفت: این یکی فوق العادست.

 

به منظومه ی خورشیدی نگفت فوق العاده.

 به کوه های با صلابت نگفت فوق العاده.

 تنها باری که از این واژه استفاده کرد 

برای خلقت تو بود. درکتاب مقدس ازت 

به عنوان شاهکار پروردگار نام برده شده.

 وقتی خالق این دنیا از شما به عنوان 

موجودی فوق العاده نام می بره،

 وقتی خالق این جهان میگه خیلی خوبی،

 معنیش اینه به شکل دیوانه کننده ای فوق العاده ای.

 

پس از فکر کردن به تغییرات کوچک و چیزهایی

 که ندارین دوری کنین.

به اینکه چیزهای کافی تو زندگیم ندارم، نمیتونم 

کارهای که بقیه میکنن رو انجام بدم، فکر نکن.

تو فوق العاده ای .ذهنت رو مدیریت کن

جول اوستین

 


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : ذهنت رو مدیریت کن،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

 

میگویند که دو برادر بودند پس از مرگ پدر یکی جای پدر به زرگری نشسته دیگری تا از وسوسه نفس شیطانی به دور ماند از مردم کناره گرفته و غار نشین گردید.

روزی قافله ای از جلو غار گذشته و چون به شهر برادر میرفتند، برادر غارنشین غربالی پر از آب کرده به قافله سالار میدهد تا در شهر به برادرش برساند.

منظورش این بود که از ریاضت و دوری از خلایق به این مقام رسیده که غربال سوراخ سوراخ را پر از آب میتواند کرد بی آنکه بریزد.

چون قافله سالار به شهر و بازار محل کسب برادر میرسد و امانتی را می دهد، برادر آن را نخ بسته و از سقف دکان آویزان میکند و در عوض گلوله آتشی از کوره در آورده میان پنبه گذاشته و به قافله سالار میدهد تا آن را در جواب به برادرش بدهد.

چون برادر غار نشین برادر کاسب خود را کمتر از خود نمی بیند عزم دیدارش کرده و به شهر و دکان وی میرود.

در گوشه دکان چشم به برادر داشت و دید که برادر زرگرش بازوبندی از طلا را روی بازوی لخت زنی امتحان میکند،‌ دیدن این منظره همان و دگرگون شدن حالت نفسانی همان و در همین لحظه آبی که در غربال بود از سوراخ غربال رد شده و از سقف دکان به زمین میریزد.

چون زرگر این را می بیند میگوید:

ای برادر اگر به دکان نشستی و هنگام کسب و کار و دیدن زنان و لمس آنان آب از غربالت نریخت زاهد میباشی، وگرنه دور از اجتماع و عدم دسترس همه زاهد هستند...

 

و شعری از استاد سخن سعدی

 

شنیدم زاهدی در کوهساری

قناعت کرده از مردم به غاری

بدو گفتم چرا در شهر نائی

که از آزار غربت وا رهائی

بگفت آنجا پریرویان نغزند

چو گِل بسیار شد پیلان بلغزند


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : چو گِل بسیار شد پیلان بلغزند،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

 

 

حلزون درونت را پیدا کن!

 

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی عروس دریایی بنام "مدوز" و انواع حلزون های دریایی است.

 

هر از گاهی این عروس دریایی حلزونهای کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد.

 

اما پوسته سخت حلزون از او محافظت می کند و مانع هضم آن می شود.

حلزون به دیواره ی مجرای هاضمه ی عروس دریایی می چسبد و آرام آرام شروع به خوردن عروس دریایی از درون به بیرون می کند.

 

زمانی که حلزون به رشد کامل خود می رسد، دیگر خبری از عروس دریایی نیست، چون حلزون به تدریج آن را از درون خورده است.

 

بعضی از ما همانند عروس دریایی هستیم

که حلزون درونمان، ما را آرام آرام از درون می خورد.

حلزون درون ما می تواند:

عصبانیت، دلواپسی، فکر و خیال بیهوده، افسردگی، خشم، نگرانی، طمع، حرص و زیاده خواهی و... باشد.

 

این حلزونها آرام آرام در وجود ما رشد می کنند و با دندانهای خود، وجود ما را می جوند آرامتر از آنچه که فکر می کنیم.

 

حال زمان آن است که به خود بیاییم

و متوجه شویم چه اتفاقی در درونمان رخ داده است.

کمی بیشتر برای شناخت درون خود وقت بگذاریم ...


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : حلزون درونت را پیدا کن!،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

اگر روزی دنیا را دوست نداشتی،

 جایت را عوض کن تا از زاویه‌ای دیگر به آن بنگری.

دنیا از بعضی زوایا دوست‌داشتنی‌ست و در بعضی زوایا نه.

 در بعضی از زوایا بهتر و زیباست، 

در بعضی زوایا تاریک و خسته‌کننده. یادت باشد

 تو باید جایت را عوض کنی، 

چرا که دنیا هرگز از جایش تکان نخواهد خورد.

راه‌طولانی‌بود ازعشق‌حرف‌زدیم

رسول یونان


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : از زاویه‌ای دیگر به آن بنگر،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398

 

 

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟!

 

"ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ می خواﻫﻤﺖ؛

ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ

 

"ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ می خوﺍﻫﻤﺖ؛

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

 

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪﺍﻡ.

ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪﯼ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺑﯽﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯿﻢ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ.

 

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺁﻣﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،

 ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ "ﺧﻮﺩ ﻭﺍقعی من" ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

به کسی که دوستش داری "دلبسته" باش نه وابسته

 

نلسون ماندلا

 


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟!،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

 

نه تنها پزشکی، مهندسی و نقاشی هنر است

بلکه زیستن نیز خود هنری است و در حقیقت مهمترین و

 در عین حال مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین هنری است که انسان

 تجربه می‌کند. هدف این هنر، انجام کار به‌خصوصی نیست بلکه

 هدف آن زندگیِ شایانِ تحسین و پرورش استعدادهای ذاتی است.

در پهنه هنرِ زیستن، انسان هم هنرمند است و هم محصول هنر،

هم پیکرتراش است و هم سنگ مرمر، هم پزشک است و هم بیمار

 

اریش فروم


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : نه تنها پزشکی، مهندسی و نقاشی هنر است،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

 

 

روزگار به من آموخت که چیزی را،

بدست نخواهم آورد مگر اینکه

چیز دیگری را از دست بدهم .

 

گاهی برای بدست آوردن

باید بهای گزافی بپردازیم.

 

هیچگاه نمی شود همه چیز

را با هم داشت.

 

دنیا معامله گر سرسختی است

تا نگیرد نمی دهد."

 

گاهی باید گذشت از برخی گرفتن ها

چون ممکن است به بهای از دست دادن

قیمتی ترین ها بینجامد.


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : هیچگاه نمی شود همه چیز را با هم داشت،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398

 

قانون افزایش

(سپاس بیشتر = جذب بیشتر)

 

قانون افزایش یا Law of Increase همانند قانون جذب، یکی از قوانین جاری بر

 هستی

 ماست

که شاید بعضی اوقات از قلم افتاده و یا به آن کم توجهی شود

در صورتیکه نقشی اساسی در زندگی هر شخصی دارد.

 

قانون افزایش می گوید :

 

 در صورتیکه نسبت به هر آنچه مثبت که داریم سپاسگزار بوده

و شکرگزار هستی باشیم، و همچنین همواره هر آنچه مثبت

را که داریم بزرگ شمرده و بر زبانمان و دلمان جاری نماییم

 آن داشته زیاد شده و روز بروز به نوعی بهتر در زندگیمان تجلی پیدا می کند.

 

این زیاد شدن به دلیل این است که طبق قانون جذب، پدیده بر ضمیر ناخودآگاه ما نفوذ کرده

و باعث می شود که ذهن داشتن این داشته را بصورت عملی در زندگی نیاز بداند.

 پس ما به زودی باعث جذب هر چه بیشتر آن داشته می شویم.

 

در قرآن داریم:

لَئن شَکَرتُم لازیدَنَکُم به این معنا که شکر نعمت نعمتت افزون کند.

 

 در تفسیر این آیه: اگر نعمتهایی را که به شما دادم به یاد بیاورید به آنها می افزایم.

 

 پس می بینیم که خداوند متعال خود بر روی این مساله تاکید داشته

 که همانا سپاسگذاری و به یادآوری داشته باعث ازدیاد و افزایش آنها میگردد.

 

وقتی شخصی مال بسیار دارد و همواره از مال خود تعریف می کند و

 سپاسگزار هستی می باشد، هستی خودبخود هر آنچه که دارد

 را به سمت این شخص می بارد، حتما دیده اید.

 

همچنین است در مورد کسی که مثلا به بیماری ای مبتلاست.

یکسره از بیماری خود می گوید و هرکجا که می رسد از دردها

و تحمل هایش می گوید و روز بروز حال او وخیم تر می شود.

 

چه بسا اگر این فرد بیماری خود را کتمان می نمود و گویی که

 چنین بیماری وجود نداشت شاید خیلی زودتر از آن خلاص

می شد. دقیقا بیماری ترس مرضی به همین صورت است.

 

در کل قانون افزایش می گوید:

 از هر آنچه که داریم صحبت کنیم و فکر کنیم، افزایش می یابد.

 


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : قانون افزایش،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398

 

ﺍﻧﺴﺎﻥِ ‏ﺳﺴﺖ مغز

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ‏"ﺗﻐﯿﯿﺮ" می‌ترسد...

 

ﺍﻭ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ می‌کند ﻭ

 ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ‏"ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﺎﺯﮔﯽ" ﺍﺳﺖ!

 

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺩ،

ﺩﺭﺩِ ﺩﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﺯه ‏ﺍﺳﺖ...!

 

مارتین ﻟﻮﺗﺮکینگ

 


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : ﺍﻧﺴﺎﻥِ ‏ﺳﺴﺖ مغز ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ‏"ﺗﻐﯿﯿﺮ" می‌ترسد...،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398

 

 

سن و سالتان به جایی میرسد که دیگر چهارخانه و سه‌خانه

 بودن پیراهن مهم نیست.

چال روو گونه و خال کنار لب بی‌ارزش است

و اگر خوردید به ایده‌آل‌ترین ظاهر

اما بلد نبود کی و کجا مغرور باشد،

کجا تمام غرورش را زیر پایش بگذارد،

با کدام حرفش اخم‌های پیشانی‌تان را باز کند،

کجا چه رفتاری کند که ذوق‌زده‌تان کند،

بلد نباشد برای آینده پدر یا مادر با لیاقتی باشد، قطعا

 چشمتان را نخواهد گرفت.

 

سن و سالتان به جایی میرسد که

به تجربه میفهمید «فارغ از هر ظاهری، آدمهای خوش‌اخلاق 

و خوش‌قلب،

همیشه زیباترینند»

نمیدانم چند سالتان است،

اما مراقب اولویت‌ها و معیارهایتان باشید!

 

به یک عمر زندگی‌ای فکر کنید که قرار است با فردی برای

 همیشه فصلهای زندگی را پا به پای هم ورق بزنید...

 

سیما امیرخانی

 

 


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : مراقب اولویت‌ها و معیارهایتان باشید،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398

 

قبل از سخن گفتن كمی فكر كنیم

حواسمان نیست

که چه راحت با حرفی که در

هوا رها میکنیم

چگونه یک نفر را به هم میریزیم!

چند نفر را به جان هم می اندازیم! .

چه سرخوردگی یا دلخوری هایی به جای میگذاریم! .

چقدر زخم میزنیم...! .

حواسمان نیست؛ که ما میگوییم  و رد میشویم و میگذاریم به پای رک بودنمان... .

اما یکی ممکن است گیر کند!

بین کلمه های ما... بین قضاوتهای ما...

بین برداشت های ما...دلی که میشکنیم ارزان نیست.

 


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : قبل از سخن گفتن كمی فكر كنیم،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398

 

 

زندگی عمر کردن نیست، بلکه رشد کردن است.

 

عمر کردن کاری است که از همه حیوانات بر می آید.

 

اما رشد کردن هدف والای انسان است

که عده معدودی می توانند ادعایش را داشته باشند.

 

جرج برنارد شاو


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : زندگی عمر کردن نیست، بلکه رشد کردن است.،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 20 اردیبهشت 1398


( کل صفحات : 86 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

تاریخ روز