مدیریت و اخلاق
دنیا امروزنیازمند مدیران با اخلاق است
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اگر می‌خواهید در اوج بمانید، باید به همان اندازه سخت‌تر كار كنید.

مدیر وبلاگ : دکتر بهرام جاویدی نژاد
نظرسنجی
به چه میزان از مطالب این وبلاگ راضی هستید؟


برچسبها

 

ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ؛

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻧﺪ!

ﺷﺎﯾـﺪ ﻗﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ

ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ...!

ﻣﻴﺪﻭنید ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟

ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ...

 

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ»

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻴﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺕ»

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﺍﻣﻨﻴﺖ»

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻳﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﻯ»

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ

ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ

ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ»

ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﻣﻴﺸﻰ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻰ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻰ»

ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺯﻳﺎﺩﻩ.

ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭ می کنیم.

نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ«ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﺍﻣﻨﻴﺖ»،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 30 دی 1395

 

ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﺸﻮ

ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ،

 ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ!

 

 ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ

ﻭ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!

ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺁﻭﺍﺯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ!

 

ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،

ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ!

ﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﺬﺍﺏ،

ﻭﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!

 

ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ

 ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ

ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ

ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﺧﻮﺩﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ.

نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﺸﻮ،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 30 دی 1395

ترسناک ترین جای جهان ذهن شماست

مراقب بدن خود باشید زیرا تنها جایی است که تا اخر عمر دران زندگی می کنید

عمل باشید نه عکس العمل

صداباشید نه انعکاس صدا

اجازه ندهید رفتار دیگران ارامش درونی شمارابهم بریزد

ارزو کردن برای اینکه جای شخص دیگری باشید یعنی نادیده گرفتن خودتان ارزش شما با رفتار دیگران با شما تعیین نمی شود

اگر کسی کار اشتباهی انجام داد همه خوبیهایش را فراموش نکنیم قهرمان بودن یعنی ایمان به خود وقتی دیگران به شما اعتقادی ندارند

کسانی که در گدشته زندگی می کنند اینده خودرامحدود می کنند

هیچ یک از ما برنده یا بازنده به دنیا نیامده ایم انتخاب کننده به دنیا امده ایم
نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : ترسناک ترین جای جهان ذهن شماست،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 30 دی 1395

 

بزغاله ای

روی پشت بام بود

و به شیری که از پایین عبور

 می کرد ناسزا گفت.

شیر گفت :

این تو نیستی که به من ناسزا

 می گوید ،

بلکه این جایگاه توست

 که به من ناسزا می گوید.

 

بعضی ها از خود هیچ ندارند و به پشتوانه دیگران یا به دلیل موقعیتشان جرأت اظهار نظر دارند.

 

شیخ بهایی

نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : صحبت شیر با یزغاله،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 30 دی 1395

 

تک و توک پیدا میشوند آدم هایی که با لب های یکدیگر میخندند و از چشم های یکدیگر میبینند

این ها نمیتوانند همدیگر را ناراحت کنند

اگر یکی گریه کند دیگری تار میبیند

اگر یکی لبخند نزند دیگری افسرده میشود

من از این دوگانه زیستن ها حرف میزنم

از این واژه های گرم میگویم در روز های سرد

من میگویم هنوز هم هستند آدم هایی که شیشه ی قلبشان بخار میکند

و من و تو با جسم های خالی از سکنه مانده ایم زیر برف های تنهاییمان،منتظرِ یک بازدمِ گرم که شکافی به بیرون

به دنیای گرم تن ها

ایجاد کند...

«من»...

ازین دوگانه زیستن ها می خواهم
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : ازین دوگانه زیستن ها می خواهم،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 30 دی 1395

 

 

 

 

 

 

شش سال پیش به یه راننده تاکسی در سنگاپور، یه بیزینس کارت دادم تا طبق آدرس ، منو به جای خاصی برسونه.

راننده در آخرین نقطه، دور یه ساختمان پیچید. تاکسی متر یازده دلار نشون می داد اما او فقط  ده دلار گرفت

بهش گفتم هنری! تاکسی مترِ تو یازده تا نشون می ده  چرا ده  تا حساب کردی؟

او پاسخ داد: "آقا، من یه راننده تاکسی هستم، در واقع باید شما رو مستقیم به مقصد می رسوندم. از آنجا که محل دقیق رو بلد نبودم، مجبور شدم دور ساختمان بگردم. اگه مستقیم آورده بودمت، می شد ده دلار."

سپس ادامه داد: "سنگاپور یه مقصد جهانی جهانگردیه و آدمای زیادی برای سفر های سه چهار روزه میان اینجا. بعد از رد شدن از بخش گمرک و مهاجرت، اولین تجربه معمولا راننده تاکسیه، و اگه این تجربه خوب نباشه، سه چهار روز باقیمانده هم دلچسب و شیرین نخواهد بود."

 

او گفت: "جناب، من راننده تاکسی نیستم، من سفیر ملت سنگاپور هستم، یک سفیربدون پاسپورت دیپلماتیک !"

 

به نظرم، او احتمالا تا بیش از کلاس هشتم درس نخونده بود،اما در نظر من او یه آدم حرفه ای بود و رفتارش سرافرازی و غرور در عملکرد و شخصیت رو منعکس کرد.

 

اون روز فهمیدم یه آدم برای اینکه حرفه ای باشه، به بیش از صلاحیت ها و مدارک حرفه ای نیاز داره.

در یک جمله، این حرفه ای بودن همراه با رفتار و ارزش های انسانیه که تفاوت ها رو مشخص می کنه!

دانش، مهارت، پول، تحصیلات، همه بعد از اون میاد. اول از همه، ملاک، ارزش های انسانی، صداقت، و درستیه.

 

حرفه ای گری به کاری نیست که داری انجام میدی، بلکه به اینه که اون کار رو چگونه انجام میدی.

نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : حرفه ای گری،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 30 دی 1395

 

دل بسپار به آتشی که نمی سوزاند ابراهیم را

و دریایی که غرق نمی کند موسی را،

 کودکی که مادرش او را به موجهای نیل می سپارد

 تا برسد به خانۀ تشنه به خونش،

نهنگی که نمی خورد یونس را،

 دیگری را برادرانش به چاه می اندازند،

 سر از خانۀ عزیز مصر درمی آورد.

 اگر همۀ عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند

و خدا نخواهد، نمی توانند.

 به تدبیر و حکمتش اعتماد کن،

 به او توکل کن و به سمتش قدمی بردار.

نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : توکل بر خدا،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 30 دی 1395

 

وقتی کسی مرا ناراحت میکند،

 از خود میپرسم:

 این فرستاده شده تا چه درس مهمی به من یاد بدهد؟

 فاقد کدام ویژگی شخصیتی و روانی هستم که باعث شده متحمل درد و رنج شوم؟

 انسانهای عصبانی،

 آرامش و خونسردی را میاموزند،

 انسانهای تحقیرگر،

عزت نفس را به شما میاموزند،

 انسانهای بی احساس،

 عشق بی قید و شرط را میاموزند،

 انسانهای لجباز،

 انعطاف را به شما میاموزند.

 باربارا دی انجلیس

نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : وقتی کسی مرا ناراحت میکند،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
پنجشنبه 30 دی 1395

 

 

مردی از کشاورزی پرسید:

 گندم کاشته ای؟

 کشاورز:

 نه، ترسیدم باران نیاید.

مرد:

 آیا ذرت کاشته ای؟

کشاورز:

نه، ترسیدم ذرتها را آفت بزند.

مرد:

پس چه کاشته ای؟

 کشاورز:

 هیچ، خیالم راحت است.

« بازنده ترین افراد در زندگی، کسانی اند  که هرگز به هیچ کاری دست نمی‌زنند.

برای موفقیت نباید از خطر کردن ترسید.

گاهی مردم رفتار عجولانه و غیر مسوولانه را با خطر کردن اشتباه می گیرند.

 

 

نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : ترس از خطر،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 28 دی 1395

 

 

ﭼﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﺪﻱ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ!

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﺴﺖ...

اما ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ؛ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻳﮏ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻤﻲ ﭼﺮﺧﺪ!

ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺩﻭﺩ

ﻭ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ،

ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ،

ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ...

ﺍﻳﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﻳﺮﻩ، ﺍﻳﺪﻩ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﻱ ﻓﺮﻳﺒﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺏ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻲ ﺍﺳﺖ!

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻱ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﻪ

ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ…

""ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ""

نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : ساعت گرد،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
سه شنبه 28 دی 1395

یا کاری را اصلا انجام ندهید، یا اگر انجام می دهید، با اشتیاق انجام دهید.

 

اشتیاق بعنوان یک عامل درونی، خمیرمایه ای است که اگر همراه کاری باشد، قطعا باعث نتایج فوق العاده در آن کار خواهد شد.

اشتیاق یعنی علاقه وافر و به نوعی عشق یک کار داشتن؛

با تقویت اشتیاق در خود، می توانید بر دیگران گذار باشید و به عبارتی اشتیاق، لازمه تاثیر گذاری بر دیگران است. اگر اشتیاق به کاری را نداشته باشید، بالطبع اطرافیان نیز اینچنین خواهند بود، با درجه ای بسیار کمتر.

با همراه داشتن اشتیاق و تمرکز بر هدف، موفقیت نیز همراه شما خواهد شد.

از ابو‌علی سینا پرسیدند:فرق بین شوق و اشتیاق چیست؟ گفت: شوق به دیدار فرو نشیند ولی اشتیاق زیاده شود و فزونی گیرد.

زمانی که به کاری مشتاق می شوید و آن کار را تمام می کنید، اشتیاق فروکش نخواهد کرد بلکه اشتیاق دوچندان خواهد شد برای ادامه مسیر ، تا رسیدن به موفقیت و مقصود نهایی.

منبع:@iran_hrm

نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : انجام کار با اشتیاق،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 27 دی 1395

 

آدمهایی هستند که نمیخواهند عاشق کنند،

 اما عاشقشان می شوی.

 ناخواسته دلت برایشان می رود.

 راست می گویند با چاشنیِ قشنگِ مهر. لبخند می زنند،

نه برای اینکه توجهت را جلب کنند،

 بلکه برای اینکه لبخند جزئی از وجودشان است.

 در لبخندشان خدا را می بینی،

 اینها ساده اند،

 حرف زدنشان،

 راه رفتنشان،

 نگاهشان.

 ادعا ندارند،

 بی آلایشند،

 پاک و مهربان.

 چقدر دوست دارم این آدمهای بی نام،

 اما خاص را.

 

نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : آدم های خالص،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 27 دی 1395

دوستی گفت من رژیم دارم.

 در این رژیم اجتناب می کنم از:

افکار منفی،

 آدمهای منفی،

کسانی که لبخند را از من می گیرند،

آنهایی که غم و حسرت وارد زندگیم میکنند،

 آنها که باعث می شوند اعتماد به نفسم را از دست بدهم،

 آنهایی که چوب لای چرخ زندگیم می گذارند.

 او گفت :

اگر یک ماه این رژیم را رعایت کنم سه کیلو از بیماریهای تفکر و رفتارم کم میشود

و سه کیلو کیفیت زندگیم بالا میرود.

 امتحان کنید بنظر من هم رژیم خوبی است.

 

نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : امتحان کنید بنظر من هم رژیم خوبی است،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 27 دی 1395

 

گم شدن در گم شدن دین منست

نیستی در هست آیین منست

 

تا پیاده می‌روم در کوی دوست

سبز خنگ چرخ در زین منست

 

چون به یک دم صد جهان واپس کنم

بنگرم گام نخستین منست

 

من چرا گرد جهان گردم چو دوست

در میان جان شیرین منست

 

شمس تبریزی که فخر اولیاست

سین دندان‌هاش یاسین منست

 

مولانا

نوع مطلب : شعر و ادبیات، 
برچسب ها : مولانا،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 27 دی 1395

 

دختر ﺯﻳﺒﺎیی به ثروتمندی ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ:

ﻣﻦ ﺟﻮﺍنی ﺯﻳﺒﺎ و تحصیل کرده ام،

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﯼ مثل شما ازدواج کنم؟

 مرد ثروتمند:

 ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ،

 ﺯﻳﺒﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ بمرور ﻣﺤﻮ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

 ﻣﻦ ﻳﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻫﺴﺘﻢ،

 ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ.

 ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ،

ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺑﺎﺍﺭﺯﺷﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ،

ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽ،

 ﺷﻌﻮﺭ،

 ﺍﺧﻼﻕ،

 ﺗﻌﻬﺪ،

ﺻﺪﺍﻗﺖ

 و ﻋﺸﻖ

ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ،

 ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺰﺳﻮﺩ آﻭﺭ ﺍﺳﺖ.

 ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ.

 

نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : حقیقت زندگی،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
دوشنبه 27 دی 1395


( کل صفحات : 8 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

تاریخ روز