مدیریت و اخلاق
دنیا امروزنیازمند مدیران با اخلاق است
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اگر می‌خواهید در اوج بمانید، باید به همان اندازه سخت‌تر كار كنید.

مدیر وبلاگ : دکتر بهرام جاویدی نژاد
نظرسنجی
به چه میزان از مطالب این وبلاگ راضی هستید؟


برچسبها

 

خصوصیات یک کار تیمی

 1 - سازوکار و انعطاف پذیرند:

 

2 - هم دست و هم داستانند:

 3 - تعهدپذیرند:

4 - ارتباط برقرار می کنند:

5 - لایق و باکفایت هستند:

6 - قابل اعتماد هستند:

7 - انضباط دارند:

8 - یاران، تیم را بالا می کشند:

9 - مشتاقند:

10 - قصدی و هدفی دارند:

11 - احساس رسالت می کنند:

12 - آماده اند:

13 - با یاران تیم می جوشند:

14 - درپی ارتقای خویشند:

15 - از خود گذشته اند:

16 - مشکل گشایند:

17 - پی گیر و نستوه اند:

 

 

. اگر کسی همه 17 صفت یا ویژگی موردبحث در این کتاب را در خود

 جمع داشته باشد، مطمئن باشید که نقش تیمی خود را خوب بازی خواهدکرد.

 

1 - سازوکار و انعطاف پذیرند: کارتیمی با خشکی و انعطاف ناپذیری سازگار نیست. 

جلو خشونت خویش را می توان گرفت، بر ترس می توان چیره شد و تنبلی

 را با حربه انضباط از خود دور کرد، اما خشکی دماغ علاجی ندارد، و بذر 

انهدام را در درون خود دارد. اگر بخواهید با دیگران کار کنید و در تیم 

عضوی موثر باشید باید از انطباق بر تیم ابایی نداشته باشید. بازیگران سازگار 

و انعطاف پذیر تیم 

الف- آموختن را دوست دارند. ب - احساس امنیت می کنند. 

پ - خلاق هستند. و 

ت - خدمت به مردم را دوست دارند.

2 - هم دست و هم داستانند:

 اول باید با یکدیگر کار کرد، بعد با یکدیگر برنده شد. 

چالشهای بزرگ، کار تیمــــی بزرگ می طلبد، و ضروری ترین

 صفتی که تیم را در کارهای دشوار موفق می سازد همکاری

 توأم با همدلی اعضای آن است. همکاری توأم با همدلی

 یعنی اینکه با دل و جان با یکدیگر کار کنیم. نویسنده نظر داده که

 چهار تحول باید رخ دهد تا همکاری اعضای تیم همدلانه شود:

تحول در برداشت و بینش - به اعضای تیم به چشم همکارانی

 همدل بنگرید نه به چشم رقیب؛

نگرش - اگر بخواهید ذهنیتی پیدا کنید که خود و اعضای تیم را به جای 

رقیب مکمل یکدیگر بدانید به حمایت از اعضای تیم روی آورید؛

کانون توجه - به جای خود، تیم را در کانون توجه قرار دهید؛

به نتیجه بیندیشید. همکاری و همدلی، چند را، چندان می کند.

3 - تعهدپذیرند: لحظه ای که خود را به انجام کــاری متعهد می سازید، 

خداوند هم به یاری می آید. دستهایی به یاری می آیند که اگر تعهدی

 نداشتید نمی آمدند. بسیاری از مرد تعهد را از دریچه احساس خود 

می نگرند. احساس آنها راهنمای انجام تعهد است. اما تعهد راستین 

چیزی دیگر است. تعهد امری احساسی نیست بلکه ریشه آن در منش 

ماست. تعهد معمولاً درگیر و دار سختی خود را نشان می دهد. تعهد به 

استعداد و توانایی بستگی ندارد. تعهد بر اثر انتخاب ایجاد می شود، 

نه بر اثر شرایط و تعهدی می ماند که مبتنی بر ارزشها باشد.

 زیرا پذیرش تعهد یک چیز است و پایبندی به آن چیز دیگر.

4 - ارتباط برقرار می کنند: تیم یعنی یک جان در چندین بدن. 

مثل خردمندان فکر کنید، اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید. 

جان کلام این است که کار تیمی نمی توان کرد، مگراینکه بازیکنان 

با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اگر ارتباط نباشد تیمی در کار نیست، 

بلکه جمعی از افراد هستند که پیوندی با یکدیگر ندارند. ارتباط بازپایه های

 اعتماد را محکم می سازد. داشتن مقاصد پنهان، و ایجاد ارتباط از طریق

 شخص ثالث مناسبات تیم را تضعیف می کند. مردم به کاری که در آن به

 بازی گرفته شوند دل می دهند.

5 - لایق و باکفایت هستند: اعضای باکفایت هر تیمی توانایی و صلاحیت 

انجام کار را در بهترین وجـــه ممکن آن دارند. آدمهای لایق و با کفایت

 تعالی طلب هستند. تعالی، ارزش ما را برپایه توانایی و ظرفیت خود 

ما می سنجد. آدمهای باکفایت به متوسط قانع نمی شوند. نیروی خود 

را بر کار خویش متمرکز می سازند و در طبق اخلاص مـــــــی گذارند. 

آدمهای با کفایت، کیفیت کار خود را پایین نمی آورند.

6 - قابل اعتماد هستند: از آنهایی که بحث و استدلال می کنند نترسید، 

از کسانی بترسید که در بحث و گفتگو طفره می روند. پایه های اعتماد 

به نظر نویسنده عبارتند از:

 

انگیزه اصلـــی - نویسنده نظر داده که سعی می کنم انگیزه های خود

 را در چارچوبی درست قرار دهم و اعضای تیم را نیز تشویق به همین 

کار می کنم، حال اگر کسی باشد که مصلحت خویش را بر مصلحت تیم 

مقدم بدارد قابل اعتماد نخواهدبود.

 

مسئولیت - در تحلیل نهایی، صفت مشترک همه آدمهای موفق

 مسئولیت پذیری آنها است. انگیزه به ما می فهماند که چرا اشخاص

 قابل اعتماد هستند، اما احساس مسئولیت اشخاص نشان می دهد

 که می خواهند قابل اعتماد باشند.

 

فکرکــردن - قابلیت اعتماد فراتر از مسئولیت پذیری است. 

مسئولیت پذیری باید با فکر همراه باشد تا به درد بخورد.

پایداری - اگر نتوان بر یاران تیمی همیشه اعتماد کرد، هیچگاه

 به آنها اعتماد نکنید. پایداری فراتر از استعــــداد است. منشی را 

می طلبد که به رغم دشواریها جا نزند.


7 - انضباط دارند: در کوره انضباط است که استعداد به توانایی تبدیل 

می شود. انضباط انجام کارهایی است که نمی خواهید انجام دهید، 

تا دست به انجام کاری بشوید کـــــه می خواهید انجام دهید.

اشخاص باید در سه زمینه انضباط ایجاد کنند تا برای تیم مفید باشند:

 

الف - انضباط اندیشیدن - اگر ذهن خود را فعال نگاه دارید پیوسته 

به چالشهایی ذهنی روی مـــی آورید و همواره به چیزهای خیر می اندیشید؛

ب - انضباط احساسات، نگذارید احساسات شما را از کاری که باید 

بکنید باز دارد یا به کاری که نباید بکنید وادارد.

 

پ - انضباط لازم برای اقدام و عمل - تفاوت برنده با بازنده

 درعمل و بی عملی است.

8 - یاران، تیم را بالا می کشند: بر قدر و ارزش یاران افزودن کاری

 بزرگ است. بیشتر مردم وقتی که به وضع موجود راضی می شوند 

از صعود به قله های بالاتر باز می مانند. اعضای تیم، کسی را که بتواند

 آنان را بالا ببرد، و بر توان و ظرفیت آنها بیفزایـــــــد دوست دارند و

 می ستایند. کســانی که یاران تیمی خود را پروبال می دهند و راه 

رشدشان را می گشایند چند ویژگی مشترک دارند:

 

الف - یاران تیمی خود را قدر می شناسند؛

ب - ارزشهای یاران تیمی را ارج می نهند؛

پ - قدر و منزلت یاران تیمی را بالا می برند؛

ت - به دیگران بال و پر می دهند قبل از آنکه خود بال و پر گشایند.

حقیقت این است که مردم همیشه به کسی که بزرگشان کند نزدیک 

می شوند و از کسی که از قدرشان بکاهد دوری می جویند.

 9 - مشتاقند: کاری بزرگ بدون اشتیاق انجام نشده است. 

هیچ چیز جای اشتیاق را نمی گیرد. تیمی که محفل مشتاقان 

باشد نیرویی شگرف می یابد، و چنین نیرویی منشاء قدرت می شود. 

آدمهای موفق می دانند که نگرش انسان دست خود اوست و اشتیاق

 بخشی از آن است. آنان که دست روی دست می گذارند تا نیرویی

 از خارج اشتیاق شان را برانگیزد ریزه خوار دیگرانند.

 

اگر بازی را آغاز نکنید برنده نمی شوید. بر ترس غلبه کنید. برای 

غلبه بر ترس، باید ترس را احساس کنید و بعد دست به عمل بزنید. 

راه شکستن دور تـــرس فقط این است که با ترس رو به رو شویم و

 سپس گامی عملی برداریم. همین طور اگر بخواهیم از مشتاقان باشیم،

 باید در این راه گام برداریم.

10 - قصدی و هدفی دارند: زندگی کردن با عقاید جهانیان آسان است، 

فرورفتن در لاک عقاید و افکار خویش نیز آسان است. اما انسان بزرگ 

کسی است که هم در میان جمع باشد و هم استقلال رأی و فکر 

خود را حفظ کند.

 

تیمی موفق می شود که اعضای آن برای رسیدن به مقصد مصمم باشند

 و هوش و حواسشان به کارشان باشد. نویسنده از قول «ویتنی» نخستین 

رئیس آزمایشگاه پژوهشی جنرال الکتریک گفته است: «بعضی از مردم

 هزاران دلیل می آورند که چرا کـــاری را که می خواهند انجام دهند 

نمی توانند. درصورتی که فقط یک دلیـــــل نیـــــــاز دارند که چرا می توانند».

طول عمر ما دست خود ما نیست، اما صرف عمر دست خود ماست. 

اگر هدفی و مقصودی را دنبال کنیم، از عمر و استعدادی که خداوند 

به ما داده نهایت استفاده را خواهیم کرد.

11 - احساس رسالت می کنند: راز کامیابی، پایداری در راه هدف است.

 کسی که «چرا»یی دارد کــه برای آن زندگی می کند تقریباً «چگونه» ای

 را تحمل می کند. یاران تیمی که رسالتی را بر دوش خود احساس می کنند 

و خــــود را نسبت به تیم متعهد ساخته باشند می گذارند که رهبر تیم

 وظیفه رهبری خود را انجام دهد.

 

نـــویسنده برای آنان که احساس رسالت می کنند چهار ویژگی 

را شناسایی و معرفی کرده است:

 

الف - مقصد تیم را می دانند؛

ب - می گذارند که رهبر تیم، رهبری کند؛

پ - اول توفیق تیم را می خواهند بعد توفیق خود را؛

ت - به هر کاری که لازم باشد دست می زنند تا رسالت خود را انجام دهند.

12 - آماده اند: آمادگی، تفاوت بین برد و باخت است. دستاوردهای

 چشمگیر، حاصل آمادگی عادی ومعمولی است. آمادگی از آنجا آغـــاز 

می شود که بدانید برای چه چیزی آمـــــاده می شوید. برای توفیق در

هر کار و کوششی باید مراقب جنبه های ذهنی بازی خود باشید. باید 

خود را ازنظر جسمی آماده کنید. اما باید به خود، به تیم خود و به 

شرایط و موقعیتی که در آن هستید نیز نگرشی مثبت داشته باشید. 

«هنری فورد» عقیده داشته است که: «راز کامیابی بیش از هر چیز 

دیگر در آمادگی است». آمادگی ایجاب می کند که به سیر حرکت 

آینده بیندیشیم به طوری که اکنون دریابیم که بعدها چه نیازی داریم.

13 - با یاران تیم می جوشند: آن کس که عقاید خویش را بیشتر از 

یاران تیم دوست دارد و عقیده های خود را پیش می برد، تیم را از

 حرکت باز می دارد. وقتی که پای مناسبات به میان می آید همه چیز

 با احترام و ارج نهادن دیگران آغاز می شود. جورج مک دوفالد شاعر

 اسکاتلندی عقیده دارد: «کسی که به من اعتماد می کند از کسی که 

مرا دوست دارد گامی فراتر نهاده است

14 - درپی ارتقای خویشند: ارتقای شما، ارتقای تیم است. چنان بیاموزید 

که گویی عمری جاودانه دارید. چنان زندگی کنید که گویی همین فردا 

پایان عمر شماست. نویسنده از قول مدیرعــــامل جوان «نوکیا» در

 ارتباط با ارتقا می نویسد که استراتژی او دو خط را دنبــال می کرد. 

نخست تصمیم گرفت که تلاشهای سازمان را در فناوری اطلاعات متمرکز

 سازد. کار مهم دیگر این بود که به آدمها توجه کند. زیرا او تشخیص 

داد که ارزش شرکت به منابع انسانی است و نه به منابع طبیعی. او می گوید: 

«آموزش مدام حق هر کسی است که در آن شرکت کار می کند».

15 - از خود گذشته اند: جایی که تیم باشد، منی در کار نیست. 

یک شاعر به شوخی گفته است: «ما را خدا برای این خلق کرده است 

که به دیگران نیکی کنیم. دیگران اینجا چه می کنند، نمی دانم». 

هیچ تیمی توفیق نمی یابد، مگر اینکه هرکس دیگری را بر خود مقدم بدارد.

 از خودگذشتگی آسان نیست. اما لازم است. بذر از خودگذشتگی را چگونه 

در بستر ذهن خود می پـــــاشید این کار را با گامهای زیر بردارید:

الف - بخشنده و گشاده دست باشید؛

ب - سیاست بازی را کنار بگذارید؛

پ - وفادار باشید؛

ت - به وابستگی متقابل بیش از استقلال ارج نهید.

16 - مشکل گشایند: دنبال درد نگردید، درمان را پیدا کنید. نویسنده 

از قول «الفرد مونتاپرت» می نویسد: «اکثر مردم دشواریها را می بینند، 

اما شما کسانی که هدفها را می بینند اندک است، تاریخ کامیابی 

را اینها رقم می زنند.

 

تیپ شخصیتی ما، پرورش و تربیت، و تاریخچه زندگی شخصی

 ما تعیین می کند که تا چه حــد مشکل گشا هستیم. اما البته هرکسی 

می تواند اهل یافتن راه حل باشد. به حقایقی توجه کنید که همه راه 

حل جویان و مشکل گشایان تشخیص داده اند:

 

الف - مشکلات، تصویرهای ذهنی ما هستند؛

ب - همه مشکلات قابل حل هستند؛

پ - مشکلات، آن چنـــــان را آن چنان تر می کنند. در رویارویی با 

مشکلات چهار راه درپیش دارید: فرار از مشکل، مبارزه با مشکل، 

فراموش کردن مشکل یا رویارویی با آن انتخاب شما کدام است.

17 - پی گیر و نستوه اند: هرگز میدان را ترک نکنید. دور را دیدن

 یک چیز است و رفتن به آنجا چیزی دیگر. آدمهای نستوه به بخت، 

سرنوشت، یا قضاوقدر متکی نیستند و وقتی که شرایط دشوار می شود، 

از کار دست نمی کشند. می دانند که روز جهد و کوشش، روز وادادن نیست.

 توماس ادیسون می گفت: 

«من از جایی آغاز می کنم که آخرین نفر رها کرده است».

نویسنده از قول «ویلیامز» می نویسد: «اگر سختکوش 

باشید از پنجاه درصد مردم  آمریکا جلو افتاده اید، اگر صادق باشید 

از چهل درصد دیگر پیش می افتید و ده درصد دیگر در نظام اقتصاد

 آزاد، جنگی است با چنگ و دندان. »

منبع : http://iinformation.persianblog.ir/post/19/

 

نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : خصوصیات یک کار تیمی،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
چهارشنبه 12 مهر 1396
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

تاریخ روز