مدیریت و اخلاق
دنیا امروزنیازمند مدیران با اخلاق است
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اگر می‌خواهید در اوج بمانید، باید به همان اندازه سخت‌تر كار كنید.

مدیر وبلاگ : دکتر بهرام جاویدی نژاد

 

مردی 30 ساله، نزد پزشكی به نام "ریچارد كراولی" رفت 

و شكایت كرد كه:

نمی توانم عادت مكیدن شصتم را ترك كنم.

كراولی گفت: زیاد در موردش نگران نباش؛ فقط سعی كن

 هرروز انگشتی غیر از انگشت دیروزی را بمكی.

مرد كوشید تا آنگونه كه به او دستور داده شده بود عمل كند.

اما هربار كه انگشتش را به سمت دهانش میبرد، میبایست 

آگاهانه تصمیم میگرفت كه امروز كدام انگشت را

 باید هدف عادتش قرار دهد!

قبل از آنكه هفته به آخر برسد عادت او رفع شده بود.

ریچارد میگوید: وقتی عمل ناپسندی عادت میشود،

 كنار آمدن با آن مشكل میشود.

اما وقتی بخواهیم رفتارهای جدیدی به این عادت اضافه كنیم،

 آگاه میشویم كه به زحمتش نمی ارزد.

 

 پائولو كوئلیو


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : وقتی عمل ناپسندی عادت میشود، كنار آمدن با آن مشكل میشود.،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 6 مهر 1399

اطمینان داشته باشید که خوشبختی کریستف کلمب زمانی نبود

 که آمریکا را کشف کرد، 

بلکه او زمانی خوشبخت بود که می‌کوشید آن را کشف کند. 

 

ابله

 فیودور داستایفسکی


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : خوشبختی،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 6 مهر 1399ﯾﮏ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﺮﯼ

 ﭘﻮﺷﯿﺪﻣﺶ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻠﯽ ﺷﺪ .

ﻭ ﻣﻦِ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ، ﭘﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻭﻟﯽ ﻧﺸﺪ 

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺴﺘﻤﺶ ﭘﺎﮎ ﻧﺸﺪ؛

 

ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ !!!

ﺁﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮔﻔﺖ :

" ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﭼِﺮﮎ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ "!

ﮔﻔﺖ : ﺑﻌﻀﯽ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺩﯾﺮ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ، ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﻧﺪ"

 

ﭼﺮﮎ ﻣُﺮﺩﻩ ﺷﺪ 

ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﮔﺬﺍﺷﺖ !

ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﯿﺪ !

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻟﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛

ﻭﻗﺘﯽ ﻟﮑﻪ ﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﭘﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ، ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﮎ 

 

ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ:

" ﻟﮑﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ست‌، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺖ ﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ"

 

ﻫﯿﭻ ﺁﺩﻣﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺁﺩﻣﯽ

 ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏﺭﻭﺯ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭼﻤﺪﺍﻥ بر ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ

 ﻭ ﻣﯽﺭﻭﺩ، ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻓﺘﻪﺍﺳﺖ 

 

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﮐﻪ " ﺧﺴﺘﻪﺍﻡ " ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ

 ﮐﻪ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﻨﺘﻈﺮِ ﺷﻨﯿﺪﻥِ ﯾﮏ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪِ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ 

 

ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺯﻧﺪ ﺯﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ

 ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﺑﻐﺾِ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦﻃﺮﻑ ﻭ ﺁﻥﻃﺮﻑ ﻣﯽﺑﺮﺩﻩ 

 

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻭ ﺩﻟﻬﺎﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

 

که دیر نشود


احمد شاملو


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : ﺑﻌﻀﯽ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺩﯾﺮ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ، ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﻧﺪ،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
یکشنبه 6 مهر 1399

 

بزرگترین خودآزاری ما آدم ها خاطره بازی ست !!

 

در گذشته غرق می شویم و وسط خاطرات دست و پا می زنیم ... گاهی با خاطره ای لبخند می زنیم و گاهی بغض می‌کنیم ، دلتنگ روزها و آدم هایی می شویم که دیگر نیستند ... گذشته را مثل یک فیلم هزار بار در ذهنمان مرور می کنیم ، به تماشای خاطرات تلخ و شیرین می نشینیم و حال و آینده را فراموش می‌کنیم ...

حسرت روزهایی را می خوریم که تمام شده و هرگز  برنمی گردند... چشم هایمان را می‌بندیم و به گذشته سفر می کنیم برای همین فرصت های زندگی را نمی بینیم و یکی یکی از دست می دهیم ... فراموش می‌کنیم عمق دریای خاطرات انتها ندارد ... هر چه بیشتر در خاطرات غرق شویم بیرون آمدن سخت تر می شود ... فراموش می کنیم زمان برای هیچکس نایستاده ... کاش کسی دست هایمان را بگیرد ، چشم هایمان را باز کند و بگوید: 

"از خاطرات بیرون بیا، خودآزاری کافیست"


نوع مطلب : روانشانسی، 
برچسب ها : بزرگترین خودآزاری ما آدم ها خاطره بازی ست !!،
لینک های مرتبط :
اتنا جاویدی نژاد
یکشنبه 6 مهر 1399

 

آذربایجان غربی_ یخچال دوقوز پله

 در خیابان عسگرخان ارومیه و در محله‌ای به همین نام قرار دارد. این بنا را می‌توان یکی از بهترین جاذبه‌های گردشگری آذربایجان غربی و ارومیه نامید. دوقوز کلمه‌ای ترکی و به معنی عدد نه است و به همین خاطر در برخی موارد آن را یخچال نه پله نیز می‌خوانند. این یخچال در دوران قاجار ساخته شده و از آن برای نگهداری و تامین یخ مورد نیاز شهر در تابستان استفاده می‌شده است. حتی مردم برای انجام بعضی از مراسمات مانند چهارشنبه سوری به دور حوضچه‌ای که در نزدیکی یخچال است، جمع می‌شدند، اما بعد از پیشرفت شهر ارومیه و صنعتی شدن شهر بلا استفاده ماند. امروزه این یخچال از نام دوقوز پله به خانه آبگینه شهر ارومیه تغییر نام داده و از آن به‌عنوان نمایشگاه استفاده می‌شود.

 

https://www.kojaro.com


نوع مطلب : گردشگری، 
برچسب ها : آذربایجان غربی_ یخچال دوقوز پله،
لینک های مرتبط :
آبتین جاویدی نژاد
یکشنبه 6 مهر 1399

 

صبح ها

ملودی لبخند

از لحظه ها

می بارد

لباس آرامش بپوش

چترِ فلسفه را دور بیانداز

و در وسطِ باغچه

بین پیچک ها

دست هایت را باز کن

چشم هایت را ببند

و رو به آسمان

صد بغل حسِ ناب زنده بودن را

نفس بکش.


نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : صبح ها ملودی لبخند از لحظه ها می بارد،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
شنبه 5 مهر 1399

آن‌چه که می‌تواند به زندگی تو معنی و مفهوم بدهد، 

وقف خودت در راه دوست‌داشتن و عشق به دیگران است،

 وقف خودت به جمعیت اطرافت، و وقف خودت به خلق پدیده‌هایی 

که به تو انگیزه و مفهوم بدهد..

  

میچ البوم


نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها : آن‌چه که می‌تواند به زندگی تو معنی و مفهوم بدهد،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
شنبه 5 مهر 1399


پروردگارا...!!

راه را به ما "نشان بده"..

ما را به سویی ببر که

تنها خوبی، "عشق و پاکی باشد".. .

از اعماق وجودمان فریاد می زنیم..

و تو را برای "هدایت می خوانیم"..

 

"هدایتمان کن" به سویی

که پاکی باشد و

"خوبی و مهربانی"،

"هدایتمان کن" به راهی که

"آرامش را در قلب"

و "جانمان بچشیم"..نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : پروردگارا...!! راه را به ما "نشان بده"..،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
شنبه 5 مهر 1399

هنگامی ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ 

ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ 

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﯿﺪﻫﯿﺪ 

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ،

ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯه تغییر ﻣﯿﮑﻨﺪ.


نوع مطلب : روانشانسی، 
برچسب ها : هنگامی ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﯿﺪﻫﯿﺪ،
لینک های مرتبط :
اتنا جاویدی نژاد
شنبه 5 مهر 1399

 

آذربایجان شرقی _ مجموعه تفریحی و تفرجگاه عینالی

عِینالی یا همان عون بن علی یکی از مناطق کوهستانی تبریز است که به منطقه ای گردشگری و مکانی برای علاقه مندان به کوهنوردی و طبیعت دوستان در آمده. از جاذبه های این کوه علاوه بر رنگ اُخرایی بسیار زیبای دامنه هایش، می توان به تله کابین عینالی واقع در این مجموعه اشاره کرد. بر دامنه یکی از کوه های این مجموعه چهره ی استاد شهریار، شاعر و هنرمند برجسته ایران، حکاکی شده است. از دیگر جاذبه های تفرجگاه عینالی می توان از بقعه عون بن علی که در بالای این مجموعه قرار گرفته و از زیارتگاه های مهم شهر تبریز می باشد می توان نام برد. همچنین برج یادمان شهدای گمنام، زیپ لاین عینالی، دریاچه مصنوعی داغ گلی، آبشار مصنوعی، رودخانه آجی چای، مجسمه بزرگ قیچی ساز و کوهنوردی در عینالی بر جذابیت های این مجموعه می افزاید.

 

 

https://www.touristgah.com/


نوع مطلب : گردشگری، 
برچسب ها : آذربایجان شرقی _ مجموعه تفریحی و تفرجگاه عینالی،
لینک های مرتبط :
آبتین جاویدی نژاد
شنبه 5 مهر 1399

دلم می خواست های من زیادند

بلندند، طولانی اند اما مهمترین

دلم می خواست ها این ست که:

انسان باشم،

انسان بمانم،

انسان محشور شوم،

چقدر وقت کم است!!!

تا وقت دارم باید مهرورزی کنم

به همین چند نفر که از تمام مردم دنیا

با من نفس می کشند.

باید مهر بورزم به همین جغرافیایی

که سهم من است از جهان.

وقت کم است...!!!

باید خوب باشم،

مهربان باشم،

و دوست بدارم همه زیباییها را.

می گویند انسانهای خوب به بهشت

می روند اما من می گویم انسانهای خوب هر کجا باشند آنجا بهشت است!

 

حسین پناهی
نوع مطلب : اخلاقی، 
برچسب ها : دلم می خواست های من زیادند،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 4 مهر 1399


ترس به خاطر این دلیل ساده به وجود می‌آید 

که شما با جریان زندگی، زندگی نمی‌کنید 

بلکه در ذهن خود زندگی می‌کنید.

 

سادگورو
نوع مطلب : مدیریتی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 4 مهر 1399

اگر ما این‌گونه هستیم آرام و مصمم اما همواره ناتوان 

در برابر کودن‌ها به‌خاطر این است که ذره‌ای اعتماد به‌نفس نداریم.

خود را دوست نداریم برای خود اهمیت زیادی قائل نیستیم. 

ضعف ما به گردن پدر و مادرمان است

 که فراموش کردند به ما اعتماد به‌نفس بدهند و امروز ما 

مسخره‌های باکلاسی هستیم، لب فروبسته در برابر

 آدم‌های خشمگین، با غرش‌های خفه شده..!

 

گریز دلپذیر

آنا گاوالدا


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : اگر ما این‌گونه هستیم،
لینک های مرتبط :
دکتر بهرام جاویدی نژاد
جمعه 4 مهر 1399


شما ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ نشان میدهید که 

ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ شما ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪ!

 

اگر کسی از حد خود و شایستگی خود

 پایش را فراتر گذاشت، هیچ وقت او

 را سرزنش نکنید.

خود را سرزنش کنید که خط قرمزتان

 را پر رنگ نکشیده اید!

 

باید یاد بگیرید که تغییر کنید.

ﻭﻗﺘﯽ شما ﺗﻐﯿﯿﺮ می کنید، ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ

 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 

ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ

 ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺧﻮدتان ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯید.

 

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍبطتان ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ

 ﻣﯽ ﺷﻮید ، ﺩﯾﮕﺮﺍن ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ 

ﻓﺮﺩ قدرتمند و گرانقیمتی ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

 

اگر می خواهید دیگران را تغییر دهید،

 ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍه ، "اﯾﺠﺎﺩ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺩتان" ﺍﺳﺖ.

 

حتی یک هزارم درصد هم از شخصیت 

ارزشمند خود برای آدمی که شایسته

 شما نیست، عقب نشینی نکنید.

 

احمد حلت


نوع مطلب : روانشانسی، 
برچسب ها : شما ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ نشان میدهید که ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ شما ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪ!،
لینک های مرتبط :
اتنا جاویدی نژاد
جمعه 4 مهر 1399


یزد_ بازار مسگرها ، راسته‌ی پر سر و صدای سوغاتی

بازار مسگرها از جاهای دیدنی یزد است که پیش از هر چیز سر و صدایش به استقبال ما می‌آید. این بازار که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است میراث تیموریان برای شهر یزد بوده و با۶۰۰ سال قدمت هنوز به قوت خود باقی است. بازار مسگرها مرکز تولید و فروش یکی از محبوب‌ترین سوغات‌های یزد است. سرخی چشم‌نواز مس‌ و حرکت سریع دست استادکاران که به هنرنمایی می‌پردازند مارا مجذوب می‌کند.

 

 

https://safarzon.com/


نوع مطلب : گردشگری، 
برچسب ها : یزد_ بازار مسگرها، راسته‌ی پر سر و صدای سوغاتی،
لینک های مرتبط :
آبتین جاویدی نژاد
جمعه 4 مهر 1399


( کل صفحات : 444 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
تاریخ روز
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای مدیریت و اخلاق محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات